Privacy Statement

Backoffice-uitbesteden.nl

Backoffice-uitbesteden.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact via [email protected] met ons opnemen.

Wie is backoffice-uitbesteden.nl?

Backoffice-uitbesteden.nl is een website van de besloten vennootschap Optimaal Media B.V., kantoorhoudende te (7324 AE) Apeldoorn aan Boogschutterstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65284798.

Backoffice-uitbesteden.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door backoffice-uitbesteden.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt backoffice-uitbesteden.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor backoffice-uitbesteden.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens backoffice-uitbesteden.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door backoffice-uitbesteden.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar


Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar


Doeleinde:Facturatie
Gegevens:Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar


Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar


Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar


MarketingGegevens:Naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Retargeting
Gegevens:Naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website 

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, adres, e-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, adres, e-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Backoffice-uitbesteden.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, en omdat backoffice-uitbesteden.nl gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: andere leadleveranciers die backoffice-uitbesteden.nl inschakelen voor de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons-) gegevens altijd opvragen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij backoffice-uitbesteden.nl over u zijn vastgelegd, kunt u te allen tijde een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij backoffice-uitbesteden.nl. U kunt verzoeken dat backoffice-uitbesteden.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om backoffice-uitbesteden.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van backoffice-uitbesteden.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van backoffice-uitbesteden.nl te verkrijgen. Backoffice-uitbesteden.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat backoffice-uitbesteden.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door backoffice-uitbesteden.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Backoffice-uitbesteden.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat backoffice-uitbesteden.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien backoffice-uitbesteden.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door uw gewenste diensten n.a.v. de door u verleende opdracht

Het kan zijn dat backoffice-uitbesteden.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt backoffice-uitbesteden.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van backoffice-uitbesteden.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van backoffice-uitbesteden.nl worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als wij het over ‘cookies’ hebben, bedoelen wij niet alleen deze kleine stukjes (tekst-) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop backoffice-uitbesteden.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop backoffice-uitbesteden.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten