BACKOFFICE INTERMEDIAIR

De backoffice van een intermediair uitbesteden

Bent u een intermediair, heeft u een detacheringsbureau en/of uitzendbureau en wilt u graag de backoffice hiervan uitbesteden

Of wilt u als intermediair een eigen detacheringsbureau en/of uitzendbureau zonder werkgeversrisico’s starten, maar geen onnodige tijd aan uw backoffice kwijt zijn? 

Of wilt u als intermediair met uw backoffice naar een andere betrouwbare backoffice partner overstappen? Alle drie zijn bij ons mogelijk! Wij helpen namelijk al jaren honderden intermediairs in Nederland met hun backoffice.

Onze unieke backoffice dienstverlening voor intermediairs

Zoals net al door ons is gezegd en geschreven. Verzorgen wij dus al jaren alle administratieve, juridische, HR én financiële werkzaamheden, die bij een solide backoffice voor intermediairs horen en komen kijken. Zo kunnen onze klanten zich dagelijks volledig op hun kernactiviteiten richten. Namelijk het binnenhalen van zoveel mogelijk opdrachten, de werving en selectie/recruitment, matchen en uiteindelijk plaatsen van kandidaten of uitzendkrachten. 

Dit in plaats van zich druk te hoeven maken over bijvoorbeeld de voorfinanciering van de salarissen en loonuitbetalingen. Vragen van uitzendkrachten, gedetacheerden of kandidaten. Het regelen van een G-rekening. Voldoen aan de laatste CAO, wet en regelgevingswijzigingen (WAADI). NEN-4400-1, VCU of andere certificeringen in Nederland. Of het afdekken van alle mogelijke werkgeversrisico’s, zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bij ons beschikt namelijk klant over een eigen team van HR-experts. 24/7 toegang tot een eigen digitale dossier op ons online platform. Waarop zij in één oogopslag al hun opdrachtgevers, uitzendkrachten, gedetacheerden, kandidaten, urenverwerking en debiteurenbeheer kunnen zien.

Kortom, bij ons heeft u als intermediair met een eigen detacheringsbureau en/of uitzendbureau, onder uw eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen, in één keer een 100% solide backoffice voor uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau in Nederland geregeld.

Wat houdt het uitbesteden van de backoffice van een intermediair in?

Een detacheringsbureau en/of uitzendbureau kan op papier eigenlijk in tweeën worden gesplitst. Namelijk aan de ene kant de backoffice en aan de andere kant de frontoffice. De ‘achterkant’ van een detacheringsbureau en/of uitzendbureau wordt met de term backoffice aangeduid. Hier vallen alle cruciale vaak niet zichtbare administratieve, juridische, HR én financiële werkzaamheden onder. 

Aan de ‘voorkant’, frontoffice, vinden alle klantcontacten plaats. Vroeger vonden deze contacten bijna allemaal face-to-face plaats. Maar echter met de komst van het internet gebeuren zij, net als de backoffice, nu bijna 100% digitaal en online.

Door de complexiteit van het up-to-date houden van een backoffice. Kiezen intermediairs er tegenwoordig daarom steeds vaker voor om hun backoffice aan een gespecialiseerd backofficebedrijf uit te besteden. Dit omdat het hen niet alleen geld scheelt. Maar ook minder tijd kost dan het zelf te doen. 

Denkt u hierbij maar eens bijvoorbeeld aan de financiële werkgeversrisico’s, investeringen in software, huisvesting en personeel en tijdrovende audits voor certificeringen en keurmerken. Dit terwijl u als intermediair toch liever meer tijd met het leveren van kwaliteit aan uw opdrachtgevers kwijt wilt zijn!!

Als u echter nu uw backoffice aan ons uitbesteedt. Nemen wij u alle werkgeversrisico’s (incl. ziekteverzuim en verzuimbegeleiding!) en financiële, administratieve, HR en juridische werkzaamheden met betrekking tot uw plaatsingen uit handen. Hierdoor kunnen wij er direct voor zorgen dat uw kandidaten of uitzendkrachten binnen
no time, volledig verzekerd, voor u bij uw opdrachtgevers aan de slag kunnen.

Hoe werkt het uitbesteden van de backoffice voor intermediairs?

In het kort komt het er dus als volgt op neer. Wij nemen alle administratieve, juridische, HR en financiële werkzaamheden en werkgeversrisico’s bij het uitbesteden van uw backoffice tegen een vast all-in bedrag per uur
van u over. Na overname van uw backoffice heeft u dus per direct hier als intermediair geen omkijken meer naar.

De volgende onderstaande zaken, taken, risico’s en/of werkzaamheden zijn o.a. per direct onze verantwoordelijkheid:

 • Betalingen van de salarissen en verstrekken van online salarisstroken en jaaropgaven
 • Opstellen en verstrekken van juridisch correcte overeenkomsten/contracten
 • Loonaangifte Belastingdienst en pensioenfondsbetalingen, inclusief aan en afmelden van werknemers
 • Bewaken van fasen telling, proeftijden en aanzegtermijnen
 • Controle ID-bewijzen
 • Signalering en doorvoeren van CAO en/of wet en regelgevingswijzigingen
 • Verzuimverzekering, Arbodienst en verzuimbegeleiding
 • Juridische begeleiding en eventuele ontslagprocedures
 • Voorfinanciering van salarissen en indien gewenst facturatie aan de eindklanten

Wat zijn backoffice werkzaamheden?

Uw backoffice is onze core business. Als uw backoffice partner hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap. Wij beschikken dan ook over alle certificeringen, waaronder SNA keurmerk en het VCU, NEN 4400-1 en Kiwa certificaat. Maar dat zijn niet de enige zaken, die wij als uw backoffice partner goed voor u, uw detacheringbureau/uitzendbureau, kandidaten, gedetacheerden of uitzendkrachten en opdrachtgevers willen regelen. Naast dat u bij ons uw eigen HR-experts team heeft. Zijn ook de volgende zaken onderdeel van onze unieke backoffice dienstverlening.

Backoffice werkzaamheden

 • Juiste toepassing inlenersbeloning
 • SNA keurmerk (ook de verplichte certificering vanaf 2025), NEN 4400-1 en VCU certificering
 • StIPP of eigen pensioenregeling
 • Gebruik G-rekening
 • Overname van de risico’s voor de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA), Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Gebruik eigen logo, merknaam en bedrijfsuitingen
 • Contractbeheer
 • Urenregistratie
 • Salarisadministratie
 • Verloning (wekelijks, vierwekelijks of maandelijks)
 • Afdracht van belastingen en premies
 • Ziekteverzuim, opvolging en Arbodienst
 • Verzekeringen
 • Software
 • Voorfinanciering
 • Facturatie en debiteurenbeheer
 • Subsidies

Waarom als intermediair uw backoffice uitbesteden?

Het uitbesteden van uw backoffice kan u als intermediair vele voordelen bieden. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor meer efficiëntie en kostenbesparingen. Dit omdat het uitbesteden van uw administratieve, juridische, HR en financiële taken en werkzaamheden vanuit uw backoffice kan resulteren in minder eigen personeel hiervoor en dus lagere overheadkosten.

Voor veel intermediairs is het inrichten van een eigen backoffice vaak te duur en complex. Dit omdat een
up-to-date backoffice grote investeringen in zaken als huisvesting, software, certificeringen, verzekeringen, personeel en specifieke kennis vergt.

Naast het kostenaspect kan het uitbesteden van uw backoffice ook voor meer flexibiliteit zorgen. Waardoor u en uw medewerkers zich nog meer op kernactiviteiten kunnen concentreren. Namelijk het binnenhalen van opdrachten, de werving en selectie, recruitment, het matchen en plaatsen van kandidaten of uitzendkrachten.

Naast bovenstaande redenen over waarom u de backoffice van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau eigenlijk in Nederland aan ons zou moeten uitbesteden. Staan hieronder nog enkele andere belangrijke redenen verder voor u als intermediair beschreven.

 • 1. Ziekte en verzuim afgedekt
 • 2. Geen werkgeversrisico's meer
 • 3. Geen salarisadministratie en software meer
 • 4. Voorfinanciering, facturatie en debiteurenbeheer geregeld
 • 5. Certificeringen in orde
 • 6. Eigen helpdesk en persoonlijk HR-experts team
 • 7. Geavanceerde online omgeving

Voor wie is het uitbesteden van de backoffice interessant?

Eigenlijk is het uitbesteden van de backoffice voor iedere intermediair in Nederland interessant. Voor zowel kleine als middelgrote intermediairs is het een zeer verstandige bedrijfsbeslissing om voor hun backoffice van onze unieke professionele backoffice dienstverlening gebruik te maken. Naast dat u dan direct uw handen vrij heeft om te ondernemen. Profiteert u ook tegelijkertijd van de schaalvoordelen van onze organisatie.

Ook als uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau groot van omvang is. Doet u uzelf, uw medewerkers, gedetacheerden, kandidaten of uitzendkrachten en opdrachtgevers een groot plezier om uw backoffice volledig aan ons uit te besteden. Door met ons als professionele backoffice partner samen te werken. Bespaart u zichzelf en uw medewerkers namelijk een hoop tijd, zorgen en geld!

Voordelen backoffice intermediairs uitbesteden

Als intermediair in Nederland krijgt u o.a. met veranderende Cao's, wet en regelgeving, ziekterisico’s, pensioenen en contractverplichtingen te maken. Om alle expertise en kennis hieromtrent up-to-date te houden. Kost dit u en uw eigen medewerkers veel tijd en geld. 

Tijd, energie en geld dat u samen waarschijnlijk liever aan activiteiten besteedt. Die direct aan de groei en omzet van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau bijdragen. Namelijk het binnenhalen van plaatsingsopdrachten en plaatsen van kandidaten of uitzendkrachten.

Over de financiële risico’s die bij de voorfinanciering en debiteurenbeheer komen kijken. Hebben wij het dan nog niet eens gehad. Als wij echter uw backoffice overnemen. Betalen wij de salarissen van uw gedetacheerden of uitzendkrachten uit. Daarnaast kunnen wij ook uw klanten onder uw eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen factureren en uw debiteurenbeheer overnemen. 

Kortom, het uitbesteden van uw backoffice kunnen u als intermediair in Nederland, met name op gebied van efficiëntie, kostenbesparingen en flexibiliteit, veel voordelen opleveren. 

Wilt u echter toch backofficebedrijven met elkaar gaan vergelijken. Dan is het wel altijd belangrijk en verstandig om goed naar de diverse opties en keuzes bij de verschillende backoffice dienstverleningsaanbieders in Nederland te kijken. Dit zodat u een weloverwogen keuze en beslissing kunt nemen. Die ook volledig bij uw behoeften en wensen past. 

In de volgende paragraaf treft u de belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau op een rijtje aan. Maar kijkt u daarnaast ook nog eens even goed naar de belangrijkste aandachtspunten bij het uitbesteden van uw backoffice in Nederland!

De 10 belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de backoffice voor een intermediair

Afhankelijk van het pakket dat uw kiest. Of wellicht de grootte van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau. Kunt u bij ons zelf bepalen hoe gemakkelijk u het uzelf en uw medewerkers wilt maken. Zaken die wij als backoffice partner van u kunnen overnemen. Zijn bijvoorbeeld o.a.: de salarisadministratie, contractuele zaken, juridische vraagstukken en afhandelingen, debiteurenbeheer, facturatie, Arbodienst, verzuim, afdracht van premies en belastingen, voorfinanciering en uitbetaling van marge. 

Daarnaast profiteert u natuurlijk ook van onze certificeringen en lidmaatschappen. Allemaal zaken die u als intermediair in eigen beheer erg veel tijd en geld kosten. Door alles, of een deel ervan, aan ons uit te besteden. Kunnen u en uw medewerkers zich volledig op uw core business focussen. 

Dit alles kunt u gewoon onder u eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen in de flexmarkt blijven doen. Hieronder treft u de 10 belangrijkste voordelen aan. Wanneer u besluit uw backoffice aan ons uitbesteedt.

De 10 belangrijkste voordelen

 • 1. Kostenbesparingen op o.a. personeel, kantoorruimte, software en apparatuur
 • 2. Toegang tot specialistische HR kennis en expertise van uw eigen team van HR-experts
 • 3. Meer tijd voor kerntaken en activiteiten, zoals binnenhalen van opdrachten en plaatsingen
 • 4. Up-to-date salarisadministratie en software, zonder onderhoud en licentiekosten
 • 5. Meer flexibiliteit in bijvoorbeeld tijdelijk extra ondersteuning
 • 6. Geen voorfinanciering, facturatie en debiteurenbeheer meer
 • 7. Geen ziekterisico’s, verzuimbegeleiding en Arbodienst meer
 • 8. Certificeringen en ABU en/of NBBU lidmaatschap. SNA keurmerk, NEN 4400-1 en VCU certificering.
 • 9. Geavanceerde online omgeving met eigen gratis portal. 24/7 toegankelijk en volledig cloud-based
 • 10. Minder bedrijfsrisico’s door interne problemen, fouten en vertragingen

Nadelen bij het uitbesteden van de backoffice van intermediairs

Zitten er dan ook nog nadelen voor intermediairs aan het uitbesteden van de backoffice van hun detacheringsbureau en/of uitzendbureau in Nederland? Eigenlijk niet! Maar als wij er dan toch twee moeten noemen. Is dat u één een gedeelte van uw business moet loslaten. En twee, zoals bij iedere vorm van uitbesteden, outsourcen en/of verzekeren kost dit u natuurlijk in eerste instantie geld. Echter tot uw huis in brand staat!

Wat kost het uitbesteden van de backoffice voor een intermediair?

Wat betreft de kosten van het uitbesteden van de backoffice voor een intermediair in Nederland. Zijn deze in eerste instantie bij een backofficebedrijf vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het pakket, risico’s en aantal medewerkers. 

Over het algemeen variëren de kosten bij backofficebedrijven van enkele honderden tot duizenden euro's per maand.
Dit is naast bovenstaande factoren namelijk ook sterk afhankelijk van de behoeften en wensen van een intermediair en zijn of haar uitzendbureau en/of detacheringsbureau.

Veel intermediairs in Nederland denken echter dat het uitbesteden van hun backoffice duurder is dan het in eigen beheer te doen. Wij merken echter bij onze klanten en prospects dat dit in de realiteit vaak dus niet het geval is!

Dit komt vaak doordat zij de exacte kosten in hun kostprijs, nog los van de financiële en werkgeversrisico’s, van bijvoorbeeld uren en opleiding van eigen medewerkers, huur kantoorruimte, kennis van Cao's, wet en regelgeving, software aanschaf, licenties en onderhoud, verzuimbegeleiding, voorfinanciering, debiteurenbeheer, etc. niet voor
100% inzichtelijk hebben.

Kostprijs backoffice intermediair uitbesteden

De kostprijsfactor bij het uitbesteden van de backoffice van een intermediair bestaat bij u maar ook bij ons uit de werkelijke kosten (op basis van de ABU of NBBU-cao). Plus toeslagen die afhankelijk zijn van de diensten, die u van ons wilt afnemen en onze marge. Wilt u als intermediair de backoffice van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau uitbesteden en gaat u backofficebedrijven met elkaar vergelijken. Let dan altijd goed op het volgende. Wat zit er wel. Maar nog belangrijker. Wat zit er niet in een backofficetarief inbegrepen! Ook hier geldt namelijk: “Goedkoop is vaak duurkoop!”

Wat zijn voor intermediairs de tarieven voor het uitbesteden van hun backoffice?

Gaat u nu als intermediair op internet naar tarieven voor het uitbesteden van uw backoffice in Nederland zoeken. Dan zult u die variërend van 1.60 tot bijvoorbeeld 1.79 aantreffen. Is 1.60 dan goedkoop en 1.79 duur? Belangrijker hierbij zijn echter altijd de volgende twee vragen. 

Welke exacte werkzaamheden worden hiervoor gedaan en welke financiële en/of werkgeversrisico’s worden van u overgenomen?

Een all-in tarief voor het uitbesteden van uw backoffice is namelijk altijd maatwerk. Een rekentool op internet geeft u dan geen volledig antwoord op al uw vragen. 

Backoffice tarieven zijn namelijk onder andere afhankelijk van de contractvormen, pensioenen, betalingsvoorwaarden, type verloning, fasen telling, grootte debiteurenportefeuille, inclusief of exclusief ziekte, verzuimbegeleiding en/of verlof, juridische bijstand, etc.

Wij werken altijd met all-in transparante backoffice tarieven. Onze tarieven zijn dus o.a. inclusief: Kosten werkgeverspremies, reserveringen vakantiegeld en vakantiedagen, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen, scholingsbudget, subsidies, verzekeringen (o.a.  krediet, aansprakelijkheid en bedrijfsongevallenverzekering), voorfinanciering, softwarepakket, onbeperkt gebruik van eigen HR-experts team.

Om u exact uit te leggen wat er in onze tarieven zit. Bespreken wij dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U kunt onze tarieven dan vervolgens zelf nog eens rustig in onze overeenkomsten en algemene voorwaarden teruglezen en/of met uw accountant of jurist bespreken en/of narekenen. Echter bij ons staat altijd voorop.
100% ontzorging tegen transparante all-in tarieven!

Vraag daarom nu snel een adviesgesprek over de kosten en tarieven van het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau en/of uitzendbureau bij ons aan. Dit zodat u als intermediair ook het gemak en zekerheid van onze unieke backoffice dienstverlening voor intermediairs kunt gaan ervaren!

Waar in Nederland kunt u ook uw backoffice uitbesteden

De volgende backofficebedrijven kunnen u als intermediair net als ons ook alles over het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau in Nederland vertellen. Zij verzorgen immers niet voor niets gezamenlijk de backoffices van enkele 1.000en intermediairs door heel Nederland in verschillende branches.

Backofficebedrijven in Nederland

Tentoo, WePayPeople, Please Payroll en Driessen HRM, Direct Payrolling & Staffing, One People Services, Backoffice Bureau, Flexhub, Payroffice. Pay for People, PRO HRM, EasyWorx, All About Flex, Backofficeuitzendbureau.net, Florys, Recruitment Backoffice, Comfort, Flexsupport, Backofficer.nl, Flexpedia. Backofficer, People 2.0, Jex, Flexsupport, Bliq Services. De Online Vos, Anderz for flex. Payingit, Haan Personeelsdiensten. GJ Personeelsdiensten, Backofficeuitzendbureauuitbesteden.com, So Toff, HSU, Please, Backofficeuitbesteden.nl, Backofficepayroll.info. Driessen, Persoonality, NestrX, Ned Personeel. Nedflex, Repay, Goodweek, PIM intermediair Arsenaal backoffice. All About, HYTY Personeelsdiensten, Backofficeintermediair.com. Deze genoemde backofficebedrijven bieden vaak verschillende backoffice pakketten aan. Variërend van basisadministratie tot meer uitgebreide diensten, zoals payroll.

Meer informatie over waarom uw backoffice uit te besteden

Wist u dat u als intermediair met uw backoffice in eigen beheer in Nederland. Gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft/krijgt. 

O.a. a. softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem, b. softwareleverancier urenregistratie en/of verwerkingssysteem, c. accountant, d. loonadministratie, e. HR-advies op gebied van
o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden, CAO en wet en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden en kostenregelingen,
f. Belastingdienst, g. pensioenfonds, h. Arbodienst,
i. Anw-hiaatverzekering, WIA-verzekering, ziekengeldverzekering en overige verzekeringen,
j. arbeidsjurist (up-to-date uitzendovereenkomsten en juridische bijstand arbeidsconflicten), k. leverancier verzuimmanagementpakket, l. casemanagers,
m. mediator, n. brancheverenigingen, o. opleidingen,
p. subsidies, q. UWV, r. WAADI en WAB, s. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij onze unieke backoffice dienstverlening maar met 1!! 

Als u als intermediair daarom nu aan ons de backoffice van uw detacheringsbureau en/of uitzendbureau uitbesteedt. Heeft u per direct uw all-in kostprijs 24/7 van iedere kandidaat, gedetacheerde of uitzendkracht in welke fase en/of CAO inzichtelijk. 

Zoals u ongetwijfeld ook weet. Is namelijk niets zo gevaarlijk voor een intermediair om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Over ons

Wij kunnen elke intermediair en/of werkgever van of bij een detacheringsbureau en/of uitzendbureau in Nederland een passende WAADI en WAB-proofed backoffice dienstverlening tegen scherpe all-in tarieven, inclusief alle kosten, aanbieden.

Vraag daarom nu een adviesgesprek of offerte met meer informatie over waarom het uitbesteden van de backoffice voor intermediairs bij ons interessant voor u is of kan zijn. U ontvangt deze offerte dan boordevol informatie en uitleg over hoe onze unieke backoffice dienstverlening voor intermediairs in Nederland precies werkt binnen 24 uur!

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.