VOOR WIE IS BACKOFFICE UITZENDBUREAU UITBESTEDEN INTERESSANT?

Voor wie is de backoffice van een uitzendbureau uitbesteden interessant?

Eigenlijk is het uitbesteden van de backoffice voor ieder uitzendbureau, uitzender, uitzendondernemer of intermediair in Nederland interessant. Voor zowel kleine als middelgrote uitzendbureaus is het een zeer verstandige  bedrijfsbeslissing om voor hun backoffice van onze unieke professionele backoffice dienstverlening gebruik te maken. Naast dat u dan direct uw handen vrij heeft om te ondernemen. Profiteert u ook tegelijkertijd van de schaalvoordelen van onze organisatie.

Ook als uw uitzendbureau groot van omvang is. Doet u uzelf, uw medewerkers, uitzendkrachten en opdrachtgevers een groot plezier om de backoffice van uw uitzendbureau volledig aan ons uit te besteden. Door met ons als professionele backoffice partner samen te werken. Bespaart u zichzelf, uw medewerkers en uitzendbureau namelijk een hoop tijd, zorgen en geld!

Tijd en geld, dat u beter aan uw core business kunt besteden. Namelijk het binnenhalen van opdrachten, de werving en selectie, het matchen en plaatsen van uitzendkrachten bij opdrachtgevers.

Hoe werkt het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau?

In het kort komt het er als volgt op neer. Wij nemen bij het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau alle administratieve, juridische, HR en financiële werkzaamheden en werkgeversrisico’s tegen een vast
all-in bedrag per uur van u over.

Na overname van uw backoffice heeft u per direct hier dus geen omkijken meer naar. Alle contractuele, juridische, HR, financiële en administratieve verplichtingen vanuit de backoffice van uw uitzendbureau worden door ons volledig van u overgenomen. De volgende onderstaande taken, werkzaamheden en risico's zijn bij het uitbesteden van uw backoffice o.a. dan ook per direct onze verantwoordelijkheid.

Backoffice taken, werkzaamheden en risico's:

 • Betalingen van de salarissen en verstrekken van online salarisstroken en jaaropgaven
 • Verloning (wekelijks, vierwekelijks of maandelijks)
 • Opstellen en verstrekken van juridisch correcte uitzendovereenkomsten
 • Juiste toepassing van de inlenersbeloning
 • Loonaangifte Belastingdienst en pensioenfondsbetalingen, inclusief aan en afmelden van werknemers
 • Bewaken van fasen telling, proeftijden en aanzegtermijnen
 • Controle ID-bewijs uitzendkrachten
 • Signalering en doorvoeren van CAO en/of wet en regelgevingswijzigingen
 • Verzuimverzekering, Arbodienst en verzuimbegeleiding
 • Juridische begeleiding en eventuele ontslagprocedures
 • Voorfinanciering van salarissen en indien gewenst facturatie aan de eindklanten
 • Debiteurenrisico en debiteurenbeheer
 • 24/7 toegang tot uw eigen portal
 • Urenregistratie
 • Persoonlijk eigen team van HR-experts
 • Juiste certificeringen, waaronder NEN-certificering, VCU-certificaat en Kiwa-certificaat
 • Gebruik van G-rekening
 • Overname risico’s Wet ketenaansprakelijkheid (WKA), Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
 • Software updates en licenties
 • Back-ups en rapportages
 • Subsidies

Eigen portal en HR-experts team

Via uw eigen portal heeft u 24/7 op ons online platform toegang tot al uw nodige documenten, overzichten of rapportages. Natuurlijk compleet in uw eigen huisstijl en bedrijfsuitingen. Daarnaast, zoals u hierboven al heeft kunnen lezen. Heeft u ook continu uw eigen persoonlijke team van HR-experts ter beschikking. 

Zij helpen naast u ook uw medewerkers, uitzendkrachten en inleners met allerlei vragen over bijvoorbeeld contracten, pensioen en ziekte. Maar ook over CAO, wet en/of regelgevingswijzingen die u en hen in Nederland aangaan.

Kortom, u kunt zich als uitzender, uitzendondernemer of intermediair bij het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau zonder zorgen (weer) volledig op het samenbrengen van arbeid en arbeidskrachten in Nederland focussen. 

Meer informatie

Volg nu ook het voorbeeld van tal van uw uitzendcollega’s in Nederland en vraag nu snel een offerte voor het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau bij ons aan. U ontvangt deze offerte dan binnen 24 uur van ons!

De backoffice van uw uitzendbureau in eigen beheer

Besluit u de backoffice van uw uitzendbureau toch in eigen beheer te (blijven) doen. Wist u dan dat u als uitzendondernemer of intermediair met de backoffice van uw uitzendbureau in eigen beheer in Nederland. Gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft/krijgt. 

O.a. a. softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem, b. softwareleverancier urenregistratie en/of verwerkingssysteem, c. accountant, d. loonadministratie, e. HR-advies op gebied van
o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden, CAO en wet en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden en kostenregelingen,
f. Belastingdienst, g. pensioenfonds, h. Arbodienst,
i. Anw-hiaatverzekering, WIA-verzekering, ziekengeldverzekering en overige verzekeringen,
j. arbeidsjurist (up-to-date uitzendovereenkomsten en juridische bijstand arbeidsconflicten), k. leverancier verzuimmanagementpakket, l. casemanagers,
m. mediator, n. brancheverenigingen, o. opleidingen,
p. subsidies, q. UWV, r. WAADI en WAB, s. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij onze unieke backoffice dienstverlening maar met 1!!

Bij ons heeft u namelijk per direct uw all-in kostprijs 24/7 van iedere uitzendkracht in welke fase en/of CAO inzichtelijk. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan. Zoals u ook onwaarschijnlijk weet. Is namelijk niets zo gevaarlijk voor een uitzender of intermediair dan om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Bij wie kunt u ook de backoffice van uw uitzendbureau uitbesteden

De volgende backofficebedrijven kunnen u net als ons ook alles over waarom het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau in Nederland interessant voor u is of kan zijn. Zij regelen niet voor niets dagelijks gezamenlijk de backoffices van enkele 1.000en uitzendbureaus in verschillende branches door heel Nederland.

Backofficebedrijven in Nederland

Tentoo, WePayPeople, Please Payroll en Driessen HRM, Direct Payrolling & Staffing, One People Services, Backoffice Bureau, Flexhub, Payroffice. Pay for People, PRO HRM, EasyWorx, All About Flex,  Backofficeuitzendbureau.net, Florys, Recruitment Backoffice, Comfort, Flexsupport, Backofficer.nl, Flexpedia. Backofficer, People 2.0, Jex, Flexsupport, Bliq Services. De Online Vos, Anderz for flex. Payingit, Haan Personeelsdiensten. GJ Personeelsdiensten, Backofficeuitzendbureauuitbesteden.com, So Toff, HSU, Please, Backofficeuitbesteden.nl, Backofficepayroll.info. Driessen, Persoonality, NestrX, Ned Personeel. Nedflex, Repay, Goodweek, PIM intermediair Arsenaal backoffice. All About, HYTY Personeelsdiensten, Backofficeintermediair.com. Deze genoemde backofficebedrijven bieden vaak verschillende backoffice pakketten aan. Variërend van basisadministratie tot meer uitgebreide diensten, zoals payroll.

Meer informatie en uitleg over voor wie het uitbesteden van de backoffice van een uitzendbureau interessant is

Vraag nu direct een adviesgesprek of offerte met meer informatie over waarom het uitbesteden van de backoffice van uw uitzendbureau bij ons interessant voor u is of kan zijn.

Maar ook informatie over wat de kosten, tarieven en voordelen van onze unieke backoffice dienstverlening voor u, uw backoffice, uitzendbureau, medewerkers, uitzendkrachten en/of opdrachtgevers, CAO, branche en/of sector zullen zijn. 

Over ons

Wij kunnen elke uitzender, uitzendondernemer, intermediair en/of werkgever van of bij een uitzendbureau in Nederland een passende WAADI en WAB-proofed backoffice tegen scherpe all-in tarieven, inclusief alle kosten, aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.