BACKOFFICE DETACHERINGSBUREAU

De backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden

Heeft u een detacheringsbureau en wilt u de backoffice hiervan uitbesteden? Of wilt u een eigen detacheringsbureau zonder werkgeversrisico’s starten en geen onnodige tijd aan uw backoffice kwijt zijn? Of wilt u met uw backoffice van uw detacheringsbureau naar een andere betrouwbare backoffice partner overstappen? Alle drie zijn bij ons mogelijk! Wij helpen namelijk al jaren honderden detacheringsbureaus en intermediairs, maar ook uitzendbureaus, in Nederland met hun backoffice.

Onze unieke backoffice dienstverlening voor detacheringsbureaus

Zoals net al door ons is gezegd en geschreven. Verzorgen wij dus al jaren alle administratieve, juridische, HR én financiële werkzaamheden, die bij een solide backoffice van detacheringsbureaus in Nederland horen en komen kijken. Zo kunnen onze klanten zich dagelijks volledig op hun kernactiviteiten richten. Namelijk het binnenhalen van zoveel mogelijk opdrachten, de recruitment, matchen en uiteindelijk plaatsen van kandidaten. 

Dit in plaats van zich druk te hoeven maken over bijvoorbeeld de voorfinanciering van de salarissen en loonuitbetalingen. Vragen van gedetacheerden of kandidaten. Het regelen van een G-rekening. Voldoen aan de laatste CAO, wet en regelgevingswijzigingen (WAADI). NEN-4400-1, VCU of andere certificeringen in Nederland. Of het afdekken van alle mogelijke werkgeversrisico’s, zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bij ons beschikt namelijk iedere klant over een eigen team van HR-experts. 24/7 toegang tot een eigen digitale dossier op ons online platform. Waarop zij in één oogopslag al hun opdrachtgevers, gedetacheerden/kandidaten, urenverwerking en debiteurenbeheer kunnen zien.

Kortom, bij ons heeft u als ondernemer, detacheerder of intermediair met een eigen detacheringsbureau, onder uw eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen, in één keer een 100% solide backoffice voor uw detacheringsbureau in Nederland geregeld.

Wat houdt het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau in?

Een detacheringsbureau kan op papier eigenlijk in tweeën worden gesplitst. Namelijk aan de ene kant de backoffice en aan de andere kant de frontoffice. De ‘achterkant’ van een detacheringsbureau wordt met de term backoffice aangeduid. Hier vallen alle cruciale vaak niet zichtbare administratieve, juridische, HR én financiële werkzaamheden binnen een detacheringsbureau onder. 

Aan de ‘voorkant’, frontoffice, van een detacheringsbureau vinden alle klantcontacten plaats. Vroeger vonden deze contacten bijna allemaal
face-to-face op het detacheringsbureau plaats. Maar echter met de komst van het internet gebeuren zij, net als de backoffice, nu bijna 100% digitaal en online.

Door de complexiteit van het up-to-date houden van een backoffice. Kiezen detacheringsbureaus er tegenwoordig daarom steeds vaker voor om hun backoffice aan een gespecialiseerde backofficebedrijf uit te besteden. Dit omdat het hen niet alleen geld scheelt. Maar ook minder tijd kost dan het zelf te doen. 

Denkt u hierbij maar eens bijvoorbeeld aan de financiële werkgeversrisico’s, investeringen in software, huisvesting en personeel en tijdrovende audits voor certificeringen en keurmerken. Dit terwijl u als ondernemer toch liever meer tijd met het leveren van kwaliteit aan uw opdrachtgevers kwijt wilt zijn!!

Als u echter nu de backoffice van uw detacheringsbureau aan ons uitbesteedt. Nemen wij u alle werkgeversrisico’s (incl. ziekteverzuim en verzuimbegeleiding!) en financiële, administratieve, HR en juridische werkzaamheden met betrekking tot uw plaatsingen uit handen. Hierdoor kunnen wij er direct voor zorgen dat uw kandidaten binnen no time, volledig verzekerd, voor u bij uw opdrachtgevers aan de slag kunnen.

Hoe werkt het uitbesteden van de backoffice voor detacheringsbureaus in Nederland?

In het kort komt het er dus als volgt op neer. Wij nemen alle administratieve, juridische, HR en financiële werkzaamheden en werkgeversrisico’s bij het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau tegen een vast all-in bedrag per uur van u over. Na overname van uw backoffice heeft u dus per direct hier geen omkijken meer naar. 

De volgende onderstaande zaken, taken, risico’s en/of werkzaamheden zijn o.a. per direct onze verantwoordelijkheid:

 • Betalingen van de salarissen en verstrekken van online salarisstroken en jaaropgaven
 • Opstellen en verstrekken van juridisch correcte detacheringsovereenkomsten
 • Loonaangifte Belastingdienst en pensioenfondsbetalingen, inclusief aan en afmelden van werknemers
 • Bewaken van fasen telling, proeftijden en aanzegtermijnen
 • Controle ID-bewijs kandidaten
 • Signalering en doorvoeren van CAO en/of wet en regelgevingswijzigingen
 • Verzuimverzekering, Arbodienst en verzuimbegeleiding
 • Juridische begeleiding en eventuele ontslagprocedures
 • Voorfinanciering van salarissen en indien gewenst facturatie aan de eindklanten
 • Debiteurenrisico en debiteurenbeheer

Wat zijn backoffice werkzaamheden?

Uw backoffice is onze core business. Als uw backoffice partner hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap. Wij beschikken dan ook over alle certificeringen, waaronder SNA keurmerk en het VCU, NEN 4400-1 en Kiwa certificaat. Maar dat zijn niet de enige zaken, die wij als uw backoffice partner goed voor u, uw detacheringbureau, kandidaten en opdrachtgevers regelen. Naast dat u bij ons uw eigen HR-experts team heeft. Zijn ook de volgende zaken o.a. onderdeel van onze unieke backoffice dienstverlening.

Backoffice werkzaamheden

 • Juiste toepassing inlenersbeloning
 • SNA keurmerk (ook de verplichte certificering vanaf 2025), NEN 4400-1 en VCU certificering
 • StIPP of eigen pensioenregeling
 • Gebruik G-rekening
 • Overname van de risico’s voor de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA), Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Gebruik eigen logo, merknaam en bedrijfsuitingen
 • Contractbeheer
 • Urenregistratie
 • Salarisadministratie
 • Verloning (wekelijks, vierwekelijks of maandelijks)
 • Afdracht van belastingen en premies
 • Ziekteverzuim, begeleiding en Arbodienst
 • Verzekeringen
 • Software
 • Voorfinanciering
 • Facturatie en debiteurenbeheer
 • Subsidies

Waarom de backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden?

Het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau kan u als ondernemer vele voordelen bieden. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor meer efficiëntie en kostenbesparingen. Dit omdat het uitbesteden van uw administratieve, juridische, HR en financiële taken en werkzaamheden vanuit uw backoffice kan resulteren in minder eigen personeel hiervoor en dus lagere overheadkosten.

Voor veel detacheringsbureaus is het inrichten van een eigen backoffice vaak te duur en complex. Dit omdat een up-to-date backoffice grote investeringen in zaken als huisvesting, software, certificeringen, verzekeringen, personeel en specifieke kennis vergt.

Naast het kostenaspect kan het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau ook voor meer flexibiliteit zorgen. Waardoor u en uw medewerkers zich nog meer kunnen concentreren op de kernactiviteiten van uw detacheringsbureau. Namelijk het binnenhalen van opdrachten, recruitment/werving en selectie,
het matchen en plaatsen van kandidaten.

Naast bovenstaande redenen over waarom u de backoffice van uw detacheringsbureau eigenlijk in Nederland aan ons zou moeten uitbesteden. Staan hieronder nog enkele andere belangrijke redenen verder voor u beschreven.

 • 1. Ziekte en verzuim afgedekt
 • 2. Geen werkgeversrisico's meer
 • 3. Geen salarisadministratie en software meer
 • 4. Voorfinanciering, facturatie en debiteurenbeheer geregeld
 • 5. Certificeringen in orde
 • 6. Eigen helpdesk en persoonlijk HR-experts team
 • 7. Geavanceerde online omgeving

Voor wie is het uitbesteden van de backoffice van een detacheringsbureau interessant?

Eigenlijk is het uitbesteden van de backoffice voor ieder detacheringsbureau, detacheerder of intermediair in Nederland interessant. Voor zowel kleine als middelgrote detacheringsbureaus is het een zeer verstandige bedrijfsbeslissing om voor hun backoffice van onze unieke professionele backoffice dienstverlening gebruik te maken. Naast dat u dan direct uw handen vrij heeft om te ondernemen. Profiteert u ook tegelijkertijd van de schaalvoordelen van onze organisatie.

Ook als uw detacheringsbureau groot van omvang is. Doet u uzelf, uw medewerkers, gedetacheerden, kandidaten en opdrachtgevers een groot plezier om de backoffice van uw detacheringsbureau volledig aan ons uit te besteden. Door met ons als professionele backoffice partner samen te werken. Bespaart u zichzelf, uw medewerkers en detacheringsbureau namelijk een hoop tijd, zorgen en geld!

Voordelen backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden

Als eigenaar en/of werkgever van of bij een detacheringsbureau in Nederland krijgt u o.a. met veranderende Cao's, wet en regelgeving, ziekterisico’s, pensioenen en contractverplichtingen te maken. Om alle expertise en kennis hieromtrent up-to-date te houden. Kost dit u en uw eigen medewerkers veel tijd en geld

Tijd, energie en geld dat u samen waarschijnlijk liever aan activiteiten besteedt. Die direct aan de groei en omzet van uw detacheringsbureau bijdragen. Namelijk het binnenhalen van plaatsingsopdrachten en plaatsen van kandidaten.

Over de financiële risico’s, die bij de voorfinanciering en debiteurenbeheer van een detacheringsbureau komen kijken, hebben wij het dan nog niet eens gehad. Als wij echter de backoffice van uw detacheringsbureau overnemen. Betalen wij de salarissen van uw gedetacheerden uit. Daarnaast kunnen wij ook uw klanten onder uw eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen factureren en uw debiteurenbeheer overnemen. 

Kortom, het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau kunnen u als ondernemer, detacheerder of intermediair in Nederland, met name op gebied van efficiëntie, kostenbesparingen en flexibiliteit veel voordelen opleveren. 

Wilt u echter toch backofficebedrijven met elkaar gaan vergelijken. Dan is het wel altijd belangrijk en verstandig om goed naar de diverse opties en keuzes bij de verschillende backoffice dienstverleningsaanbieders in Nederland te kijken. Dit zodat u een weloverwogen keuze en beslissing kunt nemen. Die ook volledig bij de behoeften en wensen van uw detacheringsbureau past. 

In de volgende paragraaf treft u de belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau op een rijtje aan. Kijkt u daarnaast echter ook nog eens even goed naar de belangrijkste aandachtspunten bij het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau in Nederland!

De 10 belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau

Afhankelijk van het pakket dat uw kiest. Of wellicht de grootte van uw detacheringsbureau. Kunt u bij ons zelf bepalen hoe gemakkelijk u het uzelf en uw medewerkers wilt maken. Zaken die wij als uw backoffice partner van u kunnen overnemen zijn bijvoorbeeld o.a.: de salarisadministratie, contractuele zaken, juridische vraagstukken en afhandelingen, debiteurenbeheer, facturatie, Arbodienst, verzuim, afdracht van premies en belastingen, voorfinanciering en uitbetaling van marge. 

Daarnaast profiteert u natuurlijk ook van onze certificeringen en lidmaatschappen. Allemaal zaken die u in eigen beheer erg veel tijd en geld kosten. Door alles, of een deel ervan, aan ons uit te besteden. Kunnen u en uw medewerkers zich volledig op uw core business focussen. 

Dit alles kunt u gewoon onder u eigen logo, merknaam en andere bedrijfsuitingen in de detacheringsmarkt blijven doen. Hieronder treft u de 10 belangrijkste voordelen aan. Wanneer u besluit de backoffice van uw eigen detacheringsbureau aan ons uitbesteedt.

De 10 belangrijkste voordelen

 • 1. Kostenbesparingen op o.a. personeel, kantoorruimte, software en apparatuur
 • 2. Toegang tot specialistische HR kennis en expertise van uw eigen team van HR-experts
 • 3. Meer tijd voor kerntaken en activiteiten. Zoals het binnenhalen van opdrachten en plaatsingen
 • 4. Up-to-date salarisadministratie en software, zonder onderhoud en licentiekosten
 • 5. Meer flexibiliteit in bijvoorbeeld tijdelijk extra ondersteuning
 • 6. Geen voorfinanciering, facturatie en debiteurenbeheer meer
 • 7. Geen ziekterisico’s, verzuimbegeleiding en Arbodienst meer
 • 8. Certificeringen en ABU en/of NBBU lidmaatschap. SNA keurmerk, NEN 4400-1 en VCU certificering
 • 9. Geavanceerde online omgeving met uw eigen gratis portal. 24/7 toegankelijk en volledig cloud-based
 • 10. Minder bedrijfsrisico’s door interne problemen, fouten en vertragingen

Nadelen uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau

Zitten er dan ook nog nadelen aan het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau in Nederland? Eigenlijk niet! Maar als wij er dan toch twee moeten noemen. Is dat u één een gedeelte van uw business moet loslaten. En twee, zoals bij iedere vorm van uitbesteden, outsourcen en/of verzekeren kost dit u in eerste instantie natuurlijk geld. Echter tot uw huis in brand staat!

Wat kost de backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden?

Wat betreft de kosten van het uitbesteden van de backoffice van een detacheringsbureau in Nederland. Zijn deze in eerste instantie bij een backofficebedrijf vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het pakket, risico’s en aantal medewerkers van een detacheringsbureau. 

Over het algemeen variëren de kosten echter bij backofficebedrijven van enkele honderden tot duizenden euro's per maand. Dit is naast bovenstaande factoren namelijk ook sterk afhankelijk van de behoeften en wensen van een ondernemer, detacheerder of intermediair en zijn of haar detacheringsbureau.

Veel ondernemers, detacheerders en intermediairs in Nederland denken echter dat het uitbesteden van de backoffice van hun detacheringsbureau duurder is dan het in eigen beheer te doen. Wij merken echter bij onze klanten en prospects dat dit in de realiteit vaak dus niet het geval is!

Dit komt vaak doordat zij de exacte kosten in hun kostprijs, nog los van de financiële en werkgeversrisico’s, van bijvoorbeeld uren en opleiding van eigen medewerkers, huur kantoorruimte, kennis van Cao's, wet en regelgeving, software aanschaf, licenties en onderhoud, verzuimbegeleiding, voorfinanciering, debiteurenbeheer, etc. niet voor 100% inzichtelijk hebben.

Kostprijs backoffice detacheringsbureau uitbesteden

De kostprijsfactor bij het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau bestaat bij u maar ook bij ons uit de werkelijke kosten (op basis van de ABU of NBBU-cao). Plus toeslagen, die afhankelijk zijn van de diensten die u van ons wilt afnemen en onze marge. Wilt u de backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden en gaat u backofficebedrijven met elkaar vergelijken. Let dan altijd goed op het volgende. Wat zit er wel. Maar nog belangrijker. Wat zit er niet in een backofficetarief inbegrepen! Ook hier geldt namelijk: “Goedkoop is vaak duurkoop!”

Wat zijn de tarieven bij het uitbesteden van de backoffice van detacheringsbureaus?

Gaat u nu op internet naar tarieven voor het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau in Nederland zoeken. Dan zult u die variërend van 1.60 tot bijvoorbeeld 1.79 aantreffen. Is 1.60 dan goedkoop
en 1.79 duur? Belangrijker is echter altijd de volgende twee vragen hierbij.

Welke exacte werkzaamheden worden hiervoor gedaan en welke financiële en/of werkgeversrisico’s worden van u overgenomen?

Een all-in tarief voor het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau is namelijk altijd maatwerk. Een rekentool op internet geeft u dan geen volledig antwoord op al uw vragen. 

Backoffice tarieven zijn namelijk onder andere afhankelijk van de contractvormen, pensioenen, betalingsvoorwaarden, type verloning, fasen telling, grootte debiteurenportefeuille, inclusief of exclusief ziekte, verzuimbegeleiding en/of verlof, juridische bijstand, etc.

Wij werken echter altijd met all-in transparante backoffice tarieven. Onze tarieven zijn dus o.a. inclusief: Kosten werkgeverspremies, reserveringen vakantiegeld en vakantiedagen, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen, scholingsbudget, subsidies, verzekeringen (o.a. krediet, aansprakelijkheid en bedrijfsongevallenverzekering), voorfinanciering, softwarepakket en onbeperkt gebruik van eigen
HR-experts team.

Om u echter exact uit te leggen wat er in onze tarieven zit. Bespreken wij dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U kunt onze tarieven dan vervolgens zelf nog eens rustig in onze overeenkomsten en algemene voorwaarden teruglezen en/of met uw accountant of jurist bespreken en/of narekenen. Echter bij ons staat altijd voorop.
100% ontzorging tegen transparante all-in tarieven!

Vraag daarom nu snel een adviesgesprek over de kosten en tarieven van het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau bij ons aan. Dit zodat u als ondernemer, detacheerder of intermediair ook het gemak en zekerheid van onze unieke backoffice dienstverlening voor detacheringsbureaus kunt gaan ervaren!

Waar kunt u ook de backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteden

De volgende backofficebedrijven kunnen u net als ons ook alles over het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau in Nederland vertellen. Zij verzorgen immers niet voor niets gezamenlijk de backoffices van enkele 1.000en detacheringsbureaus door heel Nederland in verschillende branches.

Backofficebedrijven in Nederland

Tentoo, WePayPeople, Please Payroll en Driessen HRM, Direct Payrolling & Staffing, One People Services, Backoffice Bureau, Flexhub, Payroffice. Pay for People, PRO HRM, EasyWorx, All About Flex, Backofficeuitzendbureau.net, Florys, Recruitment Backoffice, Comfort, Flexsupport, Backofficer.nl, Flexpedia. Backofficer, People 2.0, Jex, Flexsupport, Bliq Services. De Online Vos, Anderz for flex. Payingit, Haan Personeelsdiensten. GJ Personeelsdiensten, Backofficeuitzendbureauuitbesteden.com, So Toff, HSU, Please, Backofficeuitbesteden.nl, Backofficepayroll.info. Driessen, Persoonality, NestrX, Ned Personeel. Nedflex, Repay, Goodweek, PIM intermediair Arsenaal backoffice. All About, HYTY Personeelsdiensten, Backofficeintermediair.com. Deze genoemde backofficebedrijven bieden vaak verschillende backoffice pakketten aan. Variërend van basisadministratie tot meer uitgebreide diensten, zoals payroll.

Meer informatie over waarom de backoffice van uw detacheringsbureau uit te besteden

Wist u dat u als ondernemer, detacheerder of intermediair met de backoffice van uw detacheringsbureau in eigen beheer in Nederland. Gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft/krijgt. 

O.a. a. softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem, b. softwareleverancier urenregistratie en/of verwerkingssysteem, c. accountant, d. loonadministratie, e. HR-advies op gebied van
o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden, CAO en wet en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden en kostenregelingen,
f. Belastingdienst, g. pensioenfonds, h. Arbodienst,
i. Anw-hiaatverzekering, WIA-verzekering, ziekengeldverzekering en overige verzekeringen,
j. arbeidsjurist (up-to-date uitzendovereenkomsten en juridische bijstand arbeidsconflicten), k. leverancier verzuimmanagementpakket, l. casemanagers,
m. mediator, n. brancheverenigingen, o. opleidingen,
p. subsidies, q. UWV, r. WAADI en WAB, s. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij onze unieke backoffice dienstverlening maar met 1!!

Als u daarom nu aan ons de backoffice van uw detacheringsbureau uitbesteedt. Heeft u per direct uw all-in kostprijs 24/7 van iedere kandidaat/gedetacheerde in welke fase en/of CAO inzichtelijk. Zoals u ongetwijfeld weet. Is namelijk niets zo gevaarlijk voor een ondernemer, detacheerder of intermediair om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Over ons

Wij kunnen elke detacheerder, intermediair, ondernemer en/of werkgever van of bij een detacheringsbureau in Nederland een passende WAADI en WAB-proofed backoffice dienstverlening tegen scherpe all-in tarieven, inclusief alle kosten, aanbieden.

Vraag daarom nu een adviesgesprek of offerte met meer informatie over waarom het uitbesteden van de backoffice van uw detacheringsbureau bij ons interessant voor u is of kan zijn. U ontvangt deze offerte dan boordevol informatie en uitleg over hoe onze unieke backoffice dienstverlening voor detacheringsbureaus in Nederland precies werkt binnen 24 uur!

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.