Algemene voorwaarden

Backoffice-uitbesteden.nl

Indien u backoffice-uitbesteden.nl bezoekt en mogelijk gebruik maakt van de aangeboden informatie en diensten op deze website, stemt u onvoorwaardelijk in met de Disclaimer, de Privacy Verklaring, het Cookie Statement en de Algemene Voorwaarden. Laatstgenoemden worden onderstaand beschreven.

Backoffice-uitbesteden.nl heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud van de website geactualiseerd en aangevuld. Backoffice-uitbesteden.nl is niet verantwoordelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in haar website.

Een ononderbroken toegang tot deze website kan niet worden gegarandeerd. Backoffice-uitbesteden.nl is niet verantwoordelijke voor eventuele schade voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Backoffice-uitbesteden.nl stelt zich aansprakelijk in het geval u als bezoeker grove schuld of nalatigheid kunt toewijzen aan Backoffice-uitbesteden.nl. In dit geval bedraagt de maximaal uit te keren schadevergoeding EUR 1.000,00 per geleden schade.

De op de website verstrekte informatie is slechts algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Op deze site kunt u middels een formulier informatie achterlaten voor de aanvraag van een persoonlijk advies op maat. 

Indien een erkende backofficedienstverlener u een persoonlijk advies op maat heeft gegeven is backoffice-uitbesteden.nl nimmer verantwoordelijk voor de verleende dienstverlening. Daarnaast dient u bij aanschaffing van een financieel product welke tot stand is gekomen na uw bezoek aan backoffice-uitbesteden.nl altijd de op deze website verstrekte informatie te checken. 

Middels het invullen van een formulier op backoffice-uitbesteden.nl geeft u uw toestemming voor het verstrekken van uw gegevens aan een backofficedienstverlener. Backoffice-uitbesteden.nl kan niet in alle gevallen garanderen dat deze elektronische gegevens juist worden bezorgd. Daarnaast kan backoffice-uitbesteden.nl niet garanderen dat alle elektronisch verstuurde informatie tijdig zal worden ontvangen en verwerkt. Als bezoeker van de website blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de mogelijkheid tot het versturen van elektronische berichten.

Backoffice-uitbesteden.nl is geenszins verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen, defecten en mogelijke onvolkomenheden ten gevolge van het bezoek aan of het gebruik van deze website.

Backoffice-uitbesteden.nl is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie is zonder toestemming van backoffice-uitbesteden.nl verboden.

Indien een van bovengenoemde voorwaarden, dan wel een van de voorwaarden in de Disclaimer of in de Privacy Verklaring individueel nietig wordt verklaard, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Backoffice-uitbesteden.nl heeft als doel de nietig verklaarde voorwaarde zo spoedig mogelijk in een voor beide partijen acceptabel alternatief te herschrijven.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten